FOTOVOLTEK ÜRÜNÜ
Yeşil Enerji Isı Teknikleri Isı Pompaları ile doğa dostu ekonomik çözümler sunar.
FOTOVOLTEK ÜRÜNÜ

Fotovoltaik (PV) teknoloji, pahalı ve yenilenebilir bir teknoloji olmakla birlikte, tasarım ve kurulum açısından en basit elektrik üretim teknolojidir. PV hücreler, yarı iletken maddeler olup, güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştürürler. Herhangi bir güneş PV sistemi için enerji dönüşüm faktörü, verim
olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, bazı yanılgılara neden olmaktadır. Bir PV hücrenin verimi, üretilen elektriğin toplam güneş ışınımına oranı olarak dikkate alınabilir. Bu tanımlamaya göre, sadece PV hücrenin ürettiği elektrik dikkate alınmaktadır. Ortam sıcaklığı, hücre sıcaklığı ve PV hücrenin kimyasal bileşenleri gibi PV hücrelerin diğer bileşenleri ve özellikleri dikkate alınmamaktadır. PV hücreler kullanımları sırasında ısınmakta ve bulundukları ortamın sıcaklığına göre ısı kaybetmekte veya kazanmaktadır. Diğer bir deyişle, PV hücrenin ısınması sonucunda açığa çıkan ısı enerjisinin de, PV hücrenin toplama veriminde dikkate alınması gerekir. Bu çalışmada; güneşten gelen foton akımından akımı üretilmesi, akım-gerilim-güç özellikleri, dolum faktörü, en yüksek güç noktası, PV hücre verimi, enerji dönüşüm verimini etkileyen
etmenler, Termodinamik verim sınırı, en yüksek
verim, kuantum verimi ve PV hücre verimine
etki eden etmenler incelenmiştir.

İlgili Projeler
Tüm Ürünler

Teknik ekibimize ulaşarak ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.